วิธีการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ อีเมล์มหาวิทยาลัย

 

สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี และ นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อผู้ใช้และอีเมล์ จะไม่มี ตัวอักษร u หรือ g นำหน้า


ใบลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้อีเมล์
รูปตัวอย่าง ที่ 1.2ขั้นตอนที่1 ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ เพื่อเข้าใช้ระบบอีเมล์ ได้ที่ https://account.cmu.ac.th/
หรือติดต่อที่ห้อง OneStop Service อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยใช้ข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรูปตัวอย่างที่ 1.2

ขั้นตอนที่2 เมื่อเข้าระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ให้สมัครเป็นสมาชิก www.cmuonline.cmu.ac.th โดยใช้ข้อมูลจากระบบอีเมล์ ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด

ชื่อผู้ใช้ = รหัสนักศึกษา เช่น 530341025
รหัสผ่าน = รหัสผ่านของอีเมล์ เช่น P4950478
อีเมล์ = 530341025@cmu.ac.th

หลังจากสมัครแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยไปเช็คอีเมล์ได้ที่ http://mail.cmu.ac.th/

หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ ให้โทรมาที่ 053-943868 หรือ cmuonline@cmu.ac.th


ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแนวทางการใช้งาน single account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
 

สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี และ นักศึกษาปริญญาโท ก่อนปีการศึกษา 2553

นักศึกษาจะได้รับใบแจ้งรหัสผ่านจากสำนักทะเบียน แสดงดังรูป

รูปนี้สำหรับรหัสก่อนปี 53 เท่านั้น

รูปตัวอย่าง ที่ 1.1

การดู Username และ Password นั้น ให้ยึดใบที่ได้รับจากสำนักทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 เทอมที่ 1(ใบแรกที่ได้รับตอนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีที่ 1) โดยการใช้ Username แยกเป็น 2 กรณี คือ
 • กรณีที่1 นักศึกษาปริญญาตรี (ก่อนปี 53)
  จากตัวอย่างดังรูป ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี
  ชื่อผู้ใช้ = u ตามด้วยรหัสนักศึกษา จากรูปคือ u490341025
  รหัสผ่าน = ตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บ จากรูปคือ 4950478
  อีเมล์ = u490341025@cm.edu

  หลังจากสมัครแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยไปเช็คอีเมล์ได้ที่ http://mail.cm.edu

 

 • กรณีที่ 2 นักศึกษาปริญญาโท (ก่อนปี 53)
  จากตัวอย่างดังรูป ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท
  ชื่อผู้ใช้ = g ตามด้วยรหัสนักศึกษา จากรูปคือ g490341025
  รหัสผ่าน = ตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บ จากรูปคือ 4950478
  อีเมล์ = g490341025@cm.edu

  หลังจากสมัครแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ โดยไปเช็คอีเมล์ได้ที่ http://mail.cm.edu